تمامی دسته بندی ها

  • تمامی دسته بندی ها
  • محصول ویژه
  • محصولات
  • آموزش مهرسازی (دانلودی)
انواع مهر ژلاتینی

انواع مهر ژلاتینی

مهرهای ساده و اتوماتیک در کیفیت ساخت تفاوتی باهم ندارند و تنها تفاوت آنها همان راحتی استفاده از مهرهای اتوماتیک می باشد که ما می توانیم به راحتی و همه جا از آنها استفاده نماییم.از مهر ساده استفاده کنیم یا مهر اتوماتیک؟نمی توان گفت چه کسانی باید حتمااز مهرهای ساده یا چه گروه هایی حتما باید از مهرهای اتوماتیک استفاده نمایند اما آنچه مسلم و مشخص است بعضی از افراد تشخیص می دهند از مهر ساده استفاده کنند و برخی دیگر مهر اتومات.

ادامه مطلب »